Lekeplasshåndbok

Lekeplasshåndbok

Publisert av Dag Dybdal den 10.04.23. Oppdatert 11.04.23.

Oppfordrer alle Velforeninger til å lese gjennom. Selv om dere ikke står som eier/ansvarlig for lekeplassen, så er det mye bra å ta med seg. For å sikre en trygg og god plass for brukerne av lekeplassen. Ser en feil/mangler, meld det inn til ansvarlig for området. Så de får fikse dette før det skjer noe. 

 

Ved å følge linken under så kommer en inn på VFO sine sider der en kan laste ned sin katalog og skjema for kontroll av lekeplass utstyr

https://portal.styreweb.com/api/files/4703234/XJmf14-cFkmcwYg9zkkuIg/Lekeplassha%CC%8Andboken%20VFO%20-%20Digital.pdf?DocLinkId=18767&ref=%2fLekeplasshandbok%2f

https://www.velnett.no/Lekeplasshandbok/