Frivillighetensår 2022: Vårdag 11 juni

Frivillighetensår 2022: Vårdag 11 juni

2022 er Frivillighetens år og i den anledningen skal vi feire Velbevegelsens dag den 11 juni 2022. På denne dagen kan din forening ha en morsom aktivitet for å markere det gode arbeidet dere gjør i nærområdet. Alle velforeninger oppfordres til å sammen arrangere noe kjekt i nabolaget den 11 juni 2022 og ditt vel har mulighet til å søke om 25 000kr til å gjennomføre en aktivitet denne dagen.

Les mer
Workshop

Workshop

Vi ønsker å se ditt nabolag blomstre og hjelper dere på veien til ditt mål. Vi følger opp foredraget fra Tilskuddsportalen med en workshop hvor dere får en mulighet til å sitte å søke og skrive søknader sammen med din egen nabolagsgruppe eller alene hvor VFU bistår som sparringspartnere og serverer mat og drikke.

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.