VELFORENINGENES FELLESUTVALG, HAUGESUND (VFU) ble etablert 1. februar 1983, som en paraplyorganisasjon for byens mange velforeninger. Hensikten var å skape en sterk interesseorganisasjon for Haugesunds innbyggere. Dette målet er nådd ved stort engasjement fra befolkningen.
 
Byens enkelte velforeninger, borettslag og beboersammenslutninger bestemmer selv om de ønsker å være medlemmer i VFU. Men ideen bak Fellesutvalget har vært at sammen står vi sterkere.
 
VFU er partipolitisk uavhengig og formålet er å bistå den enkelte velforening med råd og veiledning. For å regulere samarbeidsforholdet mellom kommunen og innbyggerne har vi inngått en rammeavtale som regulerer samarbeidet. Denne skal jevnlig oppjusteres og revideres. Det er viktig å huske på at kommunen er vår samarbeidspartner.

 

Medlemsskapskontingent

Medlemskontingent betales inn hvert år til VFU. Kontingenten sikrer velforeningens medlemmer forsikring som benyttes på arrangementer som arrangeres i regi av velforeningen. Forsikringen er knyttet opp til VFO (Vellenes Fellesorganisasjon), les mer om forsikringer her.

Medlemskontingenten sikrer også VFU en oversikt over aktive velforeninger og kontakt-muligheter. Medlem i VFU gir velforeninger tilgang til styreweb.com, logg inn her for å oppdatere informasjon om din velforening (mail-adresse, styrets medlemmer ol)

Hvert år sender VFU ut medlemskontingent på mail til velforeninger. Ved innmelding i VFU i oktober-desember skal det ikke betale kontingent for inneværende år.

 

Medlemskontingent 2024:

Inntil 25 husstander kr. 500,-
Inntil 50 husstander kr. 1000,-
Inntil 75 husstander kr. 1500,-
Over 75 husstander kr. 2000,-

Med dette menes antall betalende husstander i velforeningen.
Kontingent betales inn til konto nr: 3240.06.16220

PS. Merk innbetaling med velforenings navn og antall betalende husstander.

Ny velforening? Ta kontakt på via post@vfu.no eller kontakt-siden for innmelding og medlemskontingent.