Ansvarsforsikring: Alle organisasjoner som har virksomhet som kan medføre skade-/uhell på personer, bør være ansvarsforsikret. VFO har opprettet en kollektiv forsikring for våre medlemmer.

Ulykkesforsikring: VFO har opprettet en tilleggs-forsikring som gjelder deltakere i alle vellets dugnader 


Styreansvarsforsikring: Dekker ansvar som kan oppstå for styret og styremedlemmer.

Yrkesskadeforsikring: Gjelder i tilfeller man burde ha etablert en slik forsikring for personer som jobber for velforeningen

Se oversiktstabell over forsikringene på www.velnett.no