Vi har kontor i 2. etg på bussterminalen på Flotmyr.

Det er bestemt at Flotmyr-bygget skal rives, VFU må ha flyttet ut av bygget innen utgangen av 2020 og vi har derfor ikke mulighet til å leie ut kontoret til VFU sine medlemmer. 

Vi gir informasjon når vi vet mer om hvor vårt nye kontor vil bli.