Vi hadde kontor i 2. etg på bussterminalen på Flotmyr frem til 2021. Bygget er nå revet og VFU har ikke fått nytt kontor enda. Så våre møter vil inntil videre bli på Haugesund Folkebibliotek. 

Vi gir informasjon når vi vet mer om hvor vårt nye kontor vil bli.