VFU har signert en avtale der velforeninger, som er medlem av VFU. vil kunne leie utstyr til sterkt reduserte priser opptil 65% avslag. Ta kontakt med VFU for tilsendt oversikt, eller kontakt Cramo sin avdeling i Haugesund.