Her samler vi nyttige linker for velforenings arbeid

  • Årabrot Miljøpark - Her kan det søkes om gratis søppelsekker og innlevering etter dugnad.
  • Aksjon Rusken - Her kan man få søppelsekker og få kommunen til og hente avfall som er innsamlet.
  • Haugesund kommune - Søke om tilskudd til dugnad, feks maling, materialer ++++.
  • Norsk Tipping - Søk om å bli mottaker av grasrotmidler fra Norsk tipping.                               
  • Tilskudds portalen - Her er alle tilskuddsmidler man kan søke på samlet på ett sted.   
  • Haugesund kommune - Har dere friområder som er kommunale kan dere søke om skjøtselsavtale. (link til kommunensside er fortiden nede)