Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Elisabeth Aardal den 24.02.22.

Årsmøte i Velforeningenes Fellesutvalg. I henhold til våre vedtekter kaller vi med dette inn til ordinert Årsmøte. 

Saker til årsmøtet sendes til VFU, Postboks 1332, 5507 Haugesund innen 02. Mars 2022 eller e- post: post@vfu.no  


Forslag på styremedlemmer kan gis til post@vfu.no


Medlemmer som har betalt kontingent for 2021 har møterett. 

1 stemme har de foreninger med inntil 75 husstandsmedlemmer.

2stemmer har de foreninger med over 75 husstandsmedlemmer. Tid: Onsdag 16. Mars 2022 kl. 19.00 

Sted :                    Bleikmyr Bydelshus 

Bindene påmelding: Innen 09 Mars 2022 på mail post@vfu.no
Saksliste: 


  1. Godkjenne Innkalling og dagsorden.

  2.  Konstituering og valg av dirigent, samt 2 referenter.

  3. Årsmelding for 2021 (vedlagt) 

  4. Revidert regnskap for 2021 (utdeles på møtet) 

  5. Fastsettelse av kontingent for 2021.

  6. Budsjett for 2022 / 2023. 

  7. Innkomne saker. 

  8. Valg. 

  9. Foredrag: Hva kjennetegner en god søknad?Vi har selvfølgelig noe godt å spise og det blir utlodding av flotte premier.


   Så gjenstår det fra styret i VFU å ønske dere hjertelig velkommen! 


!! Husk det er årsmøtet som bestemmer veien videre for VFU!! 

Og kanskje deres velforening også!

 

Årsmøte innkalling er sendt på mail til alle medlemmer sammen med årsberetning.