Aktiv i Haugesund

Aktiv i Haugesund

Publisert av Dag Dybdal den 11.04.23.

Info

Aktiv i Haugesund er en side som skal romme stort og smått som skjer i Haugesund. 
Det finnes oversikt over lag, foreninger og organisasjoner.
Du vil finne faste aktiviteter og arrangementer som skjer i byen.
I tillegg kan en finne annen relevant informasjon for både innbyggere og frivilligheten.

Har du en organisasjon du vil registrere, eller aktiviteter du vil legge ut?
Ta kontakt med marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no så får du hjelp til å komme i gang. 

i Aktiv i Haugesund