Frivillighetensår 2022: Vårdag 11 juni

Frivillighetensår 2022: Vårdag 11 juni

Publisert av Elisabeth Aardal den 26.01.22.

Ny søknadsrunde for Velbevegelsens dag

Ditt vel har mulighet til å søke om 25 000kr til å gjennomføre en aktivitet 11 juni 2022.

2022 er Frivillighetens år og i den anledningen skal vi feire Velbevegelsens dag. På denne dagen kan din forening ha en morsom aktivitet for å markere det gode arbeidet dere gjør i nærområdet.

Her er mulighetene mange! Vil dere arrangere gatefest, loppemarked, hinderløype, sommerdugnad eller grillkveld?  

 

Krav til søknaden:

Velbevegelsens dag er en del av Vår dag som arrangeres av Frivillighet Norge. Det er mulig for foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret om å søke midler til den store dagen. 

Søknadsperiode: Det åpnes for søknader fra 17 januar 2022 til 7 februar 2022.

Arrangementet må være 11 juni 2022. Alle medlemmer i VFO (Alle som er medlemmer i VFU Haugesund er også medlemmer i VFO) som også er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Dere kan søke om opptil 25 000 kroner. Målgruppen skal være barn, unge eller flere generasjoner og arrangementene skal være rusfrie. Aktivitet skal vise fram foreningene, aktivitetene/formålet og må involvere frivillige.  

 

Det er et krav om at arrangementet må være i samarbeid med en annen forening eller offentlig institusjon. Det er ingen krav til arbeidsfordeling og det holder for eksempel å ha et samarbeid med en barnehage som henger opp plakater eller sprer informasjon om arrangementet. Hensikt med samarbeidskravet er å inkludere større deler av nærmiljøet.  

 

Eksempler på samarbeidspartnere er barnehager, lokale bibliotek, korps eller nabovelforeningen. Forbundet kysten har også Vår dag 11 juni og det kan være aktuelt for flere med et samarbeid.  

 

Les mer om tilskuddet https://frivillighetensar.no/vardag og ikke nøl med å ta kontakt med Frivillighet Norge på Vardag@frivillighetensar.no 

 

Husk at foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret. Registreringen kan ta litt tid og vi anbefaler dere om å søke med en gang.