Konstituering av nytt styre

Konstituering av nytt styre

Publisert av Elisabeth Aardal den 17.05.20.

Styret møttes 14. mai for første gang sammen etter årsmøte. Velkommen til Eystein Lie som ble valgt som nytt varamedlem på årsmøte. Konstituering av styret ble første sak på agendaen. Dag Dybdahl fortsetter som styreleder, med Grete Vangsnes som nestleder.

Som vanlig går styret igjennom søknader til dugnadmidler for nærmiljøtiltak, som kommunen sammen med VFU deler ut til velforeningen. Besøk kommunen sine nettsider for mer informasjon: LINK

VFU behandler også arrangementsøknader. Disse behandles direkte i styret og velforeninger sender inn søknader etter arrangement er utført. Viktig at det sendes med kvittering, informasjon om arrangementet og innen 3 mnd etter arrangementet fant sted. Informasjon om søknadsprosessen finner du på denne siden under Tilskudd

Fra venstre: Eystein Lie, Reidun Sandal, Dag Dybdal, Angela Seljestad og Camilla Grinde. Grete Vangnes er ikke med på bilde pga hun måtte gå tidlig. Elisabeth Aardal tar bildet.