Råd og regler for 17-mai feiring i Haugesund

Råd og regler for 17-mai feiring i Haugesund

Publisert av Elisabeth Aardal den 11.05.21.

Informasjonen under er hentet fra Haugesund kommune sine sider

Husk at alle arrangement i regi av velforeninger kan søke VFU om støtte, sjekk regler på dette under tilskudds-fanen. 

 

 

17. mai-tog

Det er lov å arrangere 17-mai tog i nærmiljøet. Musikkorps kan også delta. Et slikt «tog» vil bli betraktet som et utendørs arrangement, med de reglene som gjelder for dette (se lenke øverst på siden). Legg også merke til disse rådene:

  • Begrens toget til barnehage- og barneskolebarn (prioriter 1.-4. klasse).
  • La barna gå i sine vanlige klasse eller avdelingskohorter så langt det lar seg gjøre.
  • Hold god avstand (3-5 meter) mellom kohortene.
  • Færrest mulig voksne bør gå i toget.
  • Voksne kan stå på siden å se på, spredt langs ruta, med god avstand til hverandre.
  • Unngå ansamling av folk der toget starter og slutter (rask «levering» og rask «henting» av barna).

Korps og kor  

Korps og kor kan øve og marsjere utendørs så lenge de overholder smittevernreglene. Flere grupper kan øve samtidig med avstand mellom gruppene. 

Korps og kor som normalt øver sammen kan fremføre musikk eller marsjere i gatene 17. mai, hvis dette ikke annonseres på forhånd eller bestilles. Dette betyr at grupper som har øvd sammen kan marsjere sammen, og med andre grupper, så lenge det er god avstand mellom gruppene. 

Norsk musikkråd har utarbeid en veileder for gjennomføring av musikkøvelser.  
Smittevern for musikkøvelser (musikk.no) 

Se også på regjeringens sider om 17. mai:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonaldagsfeiringen-17.-mai-2021/id2845485/